Ataskaitos

  • Generuojama ataskaita apie vėluojančius mokėjimus.
  • Suminė pajamų analizė už pasirinktą laikotarpį: gautos pajamos, vėluojantys mokejimai.
  • Nelankančių klientų sarašas.
  • Užsiregistravusių klientų sąrašas per nurodytą laikotarpį.
  • Klientų skaičiaus pokyčio ataskaita.

Dashboard 1 blokas

Dashboard 2 blokas

Dashboard 3 blokas

*Kontaktiniai duomenys parinkti atsitiktinai.